Ресторан «Пульман», г. Киев

Система обогрева трубопровода

Тип кабеля: TXLP/2R 17 W/m.